"לד"ר רויבורט, עכשיו תורי לאחל לך הרבה בריאות, הרבה סיפוק מעבודת הקודש (!) שאתה עושה. שלא ייגמרו לך מאגרי הסבלנות והאנושיות, שתמשיך להיות כפי שאני תמיד אומרת – משה ה-אדם ולא רק משה ה-רופא. שתהיה לך שנה עם יותר רגעי שמחה מאשר עצב …"